En kridtbakke-figur er en stor visuel repræsentation skabes ved at skære ned i en stejl skrænt og afsløre den underliggende geologi.
Det er en type geoglyph normalt konstrueret til at blive set på afstand i stedet for fra oven.

uffaerial I nogle tilfælde er render gravet og ral, der er fremstillet af lysere materiale end det naturlige fundamentet er lagt i dem. Det nye materiale er ofte kridt, en blød og hvid form af kalksten, hvilket førte til den alternative navn kridt figur for denne form for kunst.

Kridtbakke-figurer er almindelige i England: eksempler kan nævnes Cerne Abbas Giant, den Uffington White Horse, The Long Man of Wilmington, forskellige badges af militære enheder, såvel som de “mistede” carvings ved Cambridge, Oxford og Plymouth Hoe.
Kridtbakke-figurer har været praktiseret siden forhistorisk tid og kan omfatte menneskelige og animalske  former samt mere abstrakte symboler.

Baggrunden for skabelsen af Kridtbakke-figurer er varieret og uigennemskueligt:
• Uffington Hesten formentlig af religiøs betydning
• Cerne Abbas kæmpe kunne have været et værk af politisk satire.

Figurerne er som regel skabt ved afskæring af det øverste lag af relativt fattige jord på egnede skråninger. Dermed udsættes den hvide kridt under, der står i god kontrast til det korte grønne bakke græs, og billedet bliver klart synligt på en betydelig afstand.