Udstillingsfacilitet / Fotoudstillinger i byens rum.

Forslag til etablering af facilitet til præsentation af fotokunst og infokampagner.

Den danske organisation Co+Life har gennemført en række udstillinger på centrale pladser i en lang række europæiske byer. Disse har været tilrettelagt med internationalt anerkendte fotokunstnere.

Konceptet har vakt stor interesse og har haft stor publikumsbevågenhed og efter vores vurdering kunne det være spændende at afprøve konceptet med udnyttelse af byens rum til formidling af fotokunst, historiefortælling, infokampagner m.v.

Udstillingsidéer:
 
Kunstfoto
Tematiske fotoudstillinger (f.eks: National Geographic)
 Årets Pressefoto
 Tønnies Fotos
 Lokalhistoriske Billeder
 Fest og farver (Karneval i 27 år.)
 Info-kampagner

J.F. Kennedys Plads centrale beliggenhed i trafikknudepunktet kunne danne ramme om aktiviteten og pladsens bevoksning med hække kan tænkes integreret i formidlingsformen.

 
 
J.F. Kennedys Plads
Størrelse:  65 x 32 m

J.F. Kennedys Plads er beliggende tæt på banegården og rutebilstationen og formidler derfra trafikken til Aalborg midtby.
Udformningen er pladsen er tilpasset funktionen.
Pladsen er møbleret med en oval krans af træer, klippede bøgehække.
Der er indrettet et opholdsareal med bænke ved et springvand.
Flotte, høje bygninger danner en fin ro på pladsen.
Fliser, sand.
Omkring pladsen findes der en del lejligheder, ungdomsboliger og hotel
Der er del faste forhindringer på pladsen. Den er smuk og grøn og relativt centralt placeret.

Adgang: God tilgængelighed og handicapvenlig
Byens bedste placering i forhold til kollektiv trafik.

Toiletter: Adgang til offentlige toiletter på Banegården

Parkering:  Kennedy Arkaden og byens gader

Miljø: Der er en voldsom trafikstøj

Sikkerhed: Brandvej og kørevej skal friholdes