Løkke og Hjort bryder skattestoppet


Regeringen bryder skattestoppet ved at fratage børnechecken fra forældre,
hvis deres 15-17-årige børn ikke er under uddannelse.

Ved at fjerne børnechecken fra forældre, hvis deres 15 -17-årige børn ikke er under uddannelse, indfører man en særskat for særlige grupper, der som oftest er hårdt belastet i forvejen.

Børnefradrag, børnetilskud, børnefamilieydelse, børnecheck har historisk og politisk altid været tæt forbundet med skattepolitik.

Børnetilskuddet har sin historiske rod i et bredt politisk ønske om ikke at belaste børnefamilier med beskatning af basisvarer til børn. Børnetilskuddet og børnechecken er regulært en tilbagebetaling af indbetalt moms på et skønnet normalforbrug til børn: Mælk, fodtøj og andre daglige fornødenheder.

Udbetalingen af tilskud (eller som det rettelig burde hedde tilbagebetaling af moms på børns normalforbrug) blev indført som alternativ til indførelse af differentieret moms.

Med baggrund heri er der god mening i at fastholde en ensartet tilbagebetaling af moms uanset forældrenes skattepligtige indkomst, idet der her tages udgangspunkt i et normalforbrug og ikke skelnes mellem børn af forældre med høj og lav indkomst.

Når regeringen foreslår at forældre, der ikke formår at motivere eller tvinge sine unge i uddannelse skal fratages deres tilgodehavende af for meget indbetalt moms, er dette en særlig strafbeskatning og dermed et brud på skattestoppet. 

1951

Lov om Børnetilskud (supplement til fradrag): indtægtsreguleret, max. 100 kr.,
uafhængigt af bopæl, diff. ml. enlige og gifte vedr. børn <16 år

1976

Børnetilskuddet indtægtsreguleres – 6% af indtægt >110.000 kr.

1977

Børnetilskuddet forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 18% 

1978

Børnetilskuddet forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 22,25%

1980

Børnetilskuddet forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 25%