Jeg har som ung skrevet et par værditunge tekster .Se selv